WYBIERZ DYSCYPLINĘ SPORTU

Polityka prywatności

Internauta wyraża zgodę na przetwarzanie przez decathlon.totalcoding.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej blog.decathlon.pl. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez decathlon.totalcoding.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez decathlon.totalcoding.pl usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są przez blog.decathlon.pl , tj. spółkę pod firmą DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, wysokość kapitału zakładowego: 8.000.280,00 zł.

ŚLEDŹ
DECATHLONPOLSKA
NA INSTAGRAM

#SprawdzaSiewSporcie #SportzDecathlon #PasjaDoSportu