WYBIERZ DYSCYPLINĘ SPORTU

Taniec nowoczesny i latino

OSTATNIE ARTYKUŁY
TANIEC NOWOCZESNY I LATINO

Taniec nowoczesny a towarzyski – różnice

ŚLEDŹ
DECATHLONPOLSKA
NA INSTAGRAM

#SprawdzaSiewSporcie #SportzDecathlon #PasjaDoSportu

Powstał w XX wieku i do dzisiaj cały czas się rozwija – taniec nowoczesny to całokształt stylów tanecznych poza tańcem klasycznym. Charakteryzuje się zmienioną kompozycją i zasadami, odrzuca klasyczne formy ruchu tanecznego, skupiając się na nowych rozwiązaniach artystycznych. Do głównych przedstawicieli początków tańca nowoczesnego zalicza się m.in. Marthę Graham i Charlesa Weidmana.

Kompozycja tańca klasycznego w dużej mierze jest sformalizowana. Taniec nowoczesny odrzuca dotychczasowe schematy. Artyści mają możliwość zaprezentowania ekspresji na nowe sposoby. Taka forma artystyczna daje też szersze pole dla indywidualności. Taniec nowoczesny, zwany także modernistycznym, kładzie nacisk na emocje i sposób ich wyrażania. Zauważalne jest to również na płaszczyźnie wzorców muzycznych. Pod względem stylów tanecznych wykorzystywane są elementy m.in. disco dance, new style, breakdance, funky i wielu innych. Spektakle tańca nowoczesnego często mogą znajdować się na pograniczu tańca i aktorstwa.